כריתת שד

פרופ' משה פפא ממובילי הטיפול בתחום סרטן השד מבצע ניתוח כריתת שד מלאה וחלקית. למעלה מ- 35 שנה מטפל ומלווה נשים הנמצאות בסיכון גבוה לפתח ממאירות שד עקב סיפור משפחתי או עקב נשאות גנטית, נשים שחלו בסרטן שד ונשים המעוניינות לבצע בדיקות תקופתיות שגרתיות.

פרופסור פפא משלב שיטה טיפולית רב מערכתית לאורך כל תהליך הבדיקה והטיפול. החל משלב המעקב, הגילוי המוקדם, הניתוח, והליווי התומך ארוך הטווח המשלב אשפוז, ההחלמה מהניתוח, הטיפול האונקולוגי והמעקב שאחריו.

קבעי תור לפרופ' משה פפא, מומחה לכירורגיה וכירורגיה אונקולוגית
תוכן עניינים

כריתת שד מלאה - Mastectomy

מהי כריתת שד מלאה (מסקטומי)?

כריתת שד מלאה היא ניתוח המסייע בטיפול בסרטן שד. הניתוח לכריתת שד מלאה כולל הסרה של כ-95 אחוז מרקמת השד. בעוד שבעבר הניתוח כלל בנוסף לעור גם את השרירים והבלוטות, הרי שכיום הצטמצמה הרדיקליות של הניתוח, כך ששרירי החזה, כולל חלק מהעור, נשמרים, ובמקרים רבים ניתן אף לשמר את הפטמה והעטרה. בנוסף, בדרך כלל, כשהדבר מתאפשר, נעשה ניסיון לשחזור מיידי של השד, בזמן הניתוח.

באילו מקרים נהוג לטפל בסרטן באמצעות כריתת שד מלאה?

כריתת שד מלאה היוותה בעבר סטנדרט טיפולי בסרטן השד. כיום, לעומת זאת, הגישה הינה לנסות ולשמר את השד ולהימנע במדת האפשר מכריתה מלאה. בסופו של דבר, ההחלטה על טיפול בסרטן שד באמצעות כריתה מלאה תלויה במספר גורמים.

מהם הגורמים הנלקחים בחשבון בעת החלטה על כריתת שד מלאה?

הגורמים הם, בראש ובראשונה, הנרחבות של הגידול ביחס לגודלו של השד ומאפייניו הביולוגיים של הגידול. סיבות נוספות להחלטה על כריתת שד כוללות גם רב-מוקדיות של הגידול, תגובה לא מספקת שלו לטיפולים מקדימים שונים (כימיים, ביולוגיים או הורמונליים), וכן, מקרים של גידול שנשנה/חזר לאחר טופל בעבר, כמו גם של סרטן שד דלקתי או של ניתוח משמר שד (כריתה חלקית) שנכשל. לבסוף, גם נשאות גנטית, בה נדון בהמשך, יכולה להוות סיבה להחלטה על כריתת שד מלאה.

באילו מקרים נדרשת כריתת שד כפולה?

להמלצה על כריתת שד כפולה שתי סיבות – גידול ממאיר בשני השדיים או צורך בכריתה מניעתית. כריתה מניעתית– כלומר, כריתה של השד השני למרות שאינו נגוע בסרטן – רלוונטית בעיקר למקרים של נשאות גנטית ו/או סיפור משפחתי משמעותי, המעלים את הסיכון להתפתחות גידולים ממאירים נוספים גם בשד השני במהלך החיים.

אילו סוגי ניתוחים לכריתת שד מלאה ישנם?

נהוג למיין את ניתוחי כריתת השד לסוגים הבאים:

  • כריתת שד רדיקלית, הכוללת את העור והפטמה עם שרירי החזה ובלוטות בית השחי (כמעט ואינה בשימוש כיום).
  • כריתת שד רדיקלית שעברה מודיפיקציה לשימור השרירים ושימור חלק מהעור בשילוב דגימת בלוטות בית השחי.
    הסרה פשוטה של השד ללא מעורבות בית השחי.
  • כריתת שד משמרת עור (המבוצעת דרך חתך מוגבל סביב העטרה).
  • כריתת שד משמרת עור ופטמה (מסטקטומיה תת עורית).
  • ניתוח לכריתה נרחבת של השד – אונקופלסטית.
  • ניתוח לכריתה מקומית של התהליך לאחר סימונו – FNL LUMECTOMY/PARTIAL MASTECTOMY

השניים האחרונים מלווים בדגימת בלוטת הזקיף או בדגימה של מספר בלוטות בבית השחי .

כריתת שד מלאה או חלקית?

קבעי תור לפרופ' משה פפא, מומחה לכירורגיה וכירורגיה אונקולוגית

האם ניתן לבצע ניתוח לשחזור השד לאחר כריתה מלאה?

בוודאי. שחזור האסתטיקה הוא מרכיב חשוב בטיפול בסרטן באמצעות כריתת שד. נשים המעוניינות בכך יכולות לעבור ניתוח פלסטי שמטרתו שחזור של השד שנכרת ועליהן לדון בכך עם הכירורג המטפל והפלסטיקאי שימליצו מה השיטה הכי טובה לבצע את השחזור. ניתן לשחזר את השד מיידית לאחר הכריתה (ניתוח אונקופלסטי) או מאוחר יותר, לאחר ההחלמה מהטיפולים.

באילו מקרים ניתן לבצע ניתוח אונקופלסטי לשחזור השד?

ניתוח אונקופלסטי הוא, כאמור, ניתוח לתיקון/שחזור השד המבוצע ביחד עם הניתוח לכריתת שד, באותו הליך. ניתן לבצע אותו במקרים של גידולים התופסים חלק משמעותי של השד, אך שאינו עולה על 30 אחוז מרקמת השד. ניתן אף לבצע ניתוח לכריתה חלקית של חלק משמעותי של השד (כמו בהקטנת שד) תוך שימור הצורה של השד.

כריתת שד חלקית - Lumpectomy

מהי כריתת שד חלקית (למפקטומיה)?

עם התקדמות הרפואה, נוצרו ניתוחים שונים המאפשרים להסיר את הגידול הסרטני בלבד ולשמור על מרבית השד. זוהי כריתת שד חלקית, המכונה גם ניתוח משמר שד. ניתוחים אלו ילוו בדרך כלל בהקרנה המבוצעת לשד ולחלל הניתוחי, הניתנת לאחר הניתוח.

באילו מקרים ניתן לבצע כריתה חלקית/ניתוח משמר שד?

כריתת שד חלקית מבוצעת במקרים שבהם הגידול הסרטני מאפשר זאת ביחס לרקמת השד הבריאה. כלומר, גידול שניתן להסירו בשלמותו, ולוודא שהשוליים סביב הגידול שהוסר נקיים, וכל זאת מבלי לפגוע ביתר השד.

כיצד מוודאים לאחר כריתה חלקית שהגידול לא התפשט ולא נותרו תאים סרטניים?

במהלך ניתוח משמר שד נלקחת דגימה של בלוטת הזקיף, המאפשרת לוודא שאין תאי גידול חבויים בדרכי הלימפה. בנוסף, במהלך הניתוח מבצעים צילום של הגידול שהוצא על מנת לוודא שמה שאמור היה לצאת אכן יצא וכי שולי הניתוח נקיים. ישנן שיטות נוספות לבדיקה של שולי הממצא, אך הבדיקה הקובעת בסופו של דבר הינה הבדיקה הפתולוגית, המתבצעת לאחר הניתוח. ואז, אם מתברר שנותרו תאים סרטניים מיקרוסקופיים בשוליים הניתוחיים, המנתח יבצע ניתוח נוסף ובו החתך הניתוחי יורחב וכמות רקמת השד שתוצא תגדל.

האם הכרחי לבצע טיפול בהקרנות לאחר כריתת שד חלקית?

כן. בדרך כלל כריתת שד חלקית מחייבת "עסקת חבילה", הכוללת הקרנות (רדיותרפיה). זה נעשה על מנת לצמצם את הסיכון לחזרת הגידול. המחקרים בתחום מראים שמבחינה טיפולית, הסיכון לחזרה של הגידול לאחר כריתה חלקית המלווה בהקרנה הוא זהה לסיכון לאחר ניתוח כריתת שד מלאה. זו גם הסיבה מדוע כריתת שד מלאה נעשית כיום רק במקרים בהם אין ברירה וניתוח משמר שד אינו אפשרי.

מה כוללות ההכנות לניתוח כריתת שד?

ראשית, נדרשת הכנה כללית לניתוח, הכוללת: בדיקת דם, אק"ג וצילום חזה. ההכנות כוללות גם ייעוץ עם מרדים (הניתוח מבוצע בהרדמה כללית), הפסקת תרופות מסוימות (כגון תרופות לדילול הדם), וצום של כ8 שעות ביום של הניתוח.

אילו הכנות נדרשות לניתוח כריתת שד מבחינת הטיפול בסרטן?

בנוסף, על מנת לוודא שאכן נוציא את הממצא הגידולי (בעיקר כשמדובר בגידול קטן או הסתיידות) צריך לסמן את הממצא בשד, סימון הנעשה ביחידת דימות השד. לבסוף, מסמנים את בלוטת הזקיף ביחידה לרפואה גרעינית.

מהן ההכנות הנוספות לניתוח אונקופלסטי?

אם הניתוח לכריתת שד משלב גם שחזור אונקופלסטי, ההכנה לניתוח תכלול ייעוץ מטעם מנתח פלסטי מומחה, והכנת תוכנית שתכלול את שתי הפעולות – הסרת השד והניתוח השיחזורי. ואז, לפני הניתוח עצמו, הפלסטיקאי יסמן לרופא המנתח את גבולות הגזרה והחתכים.

כמה זמן נמשך האשפוז לאחר ניתוח כריתת שד?

משך האשפוז לאחר כריתת שד נע בין 24- 48 שעות עד שהמטופלת חוזרת לביתה. לעתים יושארו באזור הניתוח נקזים, המסייעים בניקוז הנוזל המופרש מהרקמות שנותחו. הנקזים נשארים למספר ימים עד שסך כל ההפרשה יורדת ל30 סמ"ק במשך 24 שעות ואז גם הנקזים מוצאים החוצה.

מהן תופעות הלוואי של כריתת שד?

תופעות הלוואי נחלקות ל:

  • תופעות לוואי הקשורות להרדמה הכללית, והכוללות, בעיקר, חולשה ועייפות.
  • תופעות הלוואי הקשורות לניתוח עצמו, והכוללות: רגישות מקומית, כאבים, נפיחות, הצטברות נוזל ולעתים אף התפתחות של דלקת ו/או זיהום.

כמה זמן אורך תהליך ההחלמה מכריתת שד?

זמן ההחלמה והחזרה המלאה לשיגרה משתנים בין מטופלת למטופלת, אך לכולן מומלץ לתכנן לפחות חודש של חופשת מחלה.

האם ישנם טיפולים נוספים הנדרשים לצורך החלמה מניתוח כריתת שד?

מטרת תקופת ההחלמה היא להחזיר את המטופלת לתפקוד יומיומי מלא בבית ובעבודה. לכן, במדה וישנם כאבים, יש להשתמש בתרופות נוגדות כאב לפי המלצת הרופא המטפל. בנוסף, אם הניתוח כלל הוצאת דגימה מבלוטות הלימפה מבית השחי, חשוב מאוד לפגוש פיזיותרפיסטית, ולקבל הדרכה לגבי תרגול יומיומי שנועד להחזיר את מפרק הכתף לפעולה.

האם נותרות צלקות לאחר ניתוח כריתת שד?

כל ניתוחי השד – ניתוח משמר שד או כריתה מלאה – ישאירו סימנים וצלקות, אך עם תכנון נכון של הניתוח, תוך לקיחה בחשבון של גורמים אחרים, ניתן לדאוג שהצלקות יבלטו כמה שפחות וגם ייראו אסתטיות יותר. הגורמים האחרים המשפיעים על ריפוי הצלקת קשורים במטופלת עצמה – גילה של המטופלת, מצב ואיכות העור שלה, והנטייה של הגוף שלה לרפא פצעים. לבסוף, ישנם טיפולים המסייעים בריפוי הצלקת, כגון משחות שונות, אך יעילותם לא הוכחה מחקרית.

האם ניתן להניק לאחר כריתת שד חלקית?

הנקה לאחר ניתוח כריתה חלקית היא אפשרית בחלק מהמקרים. הדבר תלוי במקום הגידול הראשוני, בהקפו ובעיקר, בקרבתו לפטמה. גורם נוסף שעלול לפגוע ביכולת ההנקה היא הקרינה הניתנת כחלק בלתי נפרד מתהליך שימור השד. תוכלו לבדוק זאת עם המנתח עוד לפני הניתוח.

נכתב על ידי פרופ' משה פפא מומחה בכירורגיה כללית, אונקולוגית וכירורגית שד בבית החולים אסותא.

קבעי תור לפרופ' משה פפא, מומחה לכירורגיה וכירורגיה אונקולוגית

דילוג לתוכן